slider_header2

Uvjeti poslovanja

1. Opće odredbe

Turistička agencija LORI (u daljnjem tekstu : agencija) pruža usluge smještaja u svojstvu posrednika odnosno zastupnika privatnih iznajmljivača na temelju ugovora u ime i za račun iznajmljivača sklopljenog između agencije i svakog pojedinog iznajmljivača.
Ovi uvjeti poslovanja predstavljaju pravnu obvezu za agenciju i za klijenta kao korisnika usluge.
Klijent je dužan pročitati ove uvjete poslovanja prije rezervacije smještaja.
Uplaćivanjem akontacije ili cjelokupnog iznosa za dogovoreni smještaj klijent potvrđuje da je pročitao ove uvjete poslovanja,te da se s njima u potpunosti slaže.

2. Rezervacija

Rezervacija smještaja je moguća nakon uplate od 30% iznosa za dogovoreni smještaj.
Temelj za rezervaciju smještaja predstavlja korespondencija putem elektronske pošte ili faxa između agencije i klijenta. Nakon što se klijent odluči za rezervaciju, agencija mu šalje podatke za uplatu akontacije.
Plaćanje akontacije je moguće samo bankovnom doznakom. Sve troškove transfera novca od banke pošiljatelja snosi klijent.
Klijent je dužan uplatiti iznos akontacije u roku od 2 dana ( ukoliko nije drukčije određeno) od primitka podataka za uplatu, kako bi rezervacija bila valjana. Nakon primitka uplate agencija šalje klijentu elektonskim putem potvrdu o rezervaciji kao i račun za plaćanje ostatka rezervacije te ostale podatke od iznajmljivača.
Preostali iznos se plaća direktno iznajmljivaču u gotovini na dan dolaska. Ulazak u smještajni objekt je moguć nakon 14.00 h prvog dana rezerviranog smještaja a izlazak iz objekta je do 10.00 h zadnjeg dana rezerviranog smještaja

3. Boravišna pristojba

Prema zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, klijent je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja.
Boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske iznosi 7,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe. Za osobe od 12-18 godina boravišna pristojba je umanjena za 50 % a osobe do 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu. Neka mjesta u Hrvatskoj imaju manje iznose za boravišnu pristojbu ( ovisno o kategorizaciji turističkog mjesta).
Boravišna pristojba nije uključena u cijenu ( ukoliko nije tako navedeno) i plaća se direktno iznajmljivaču.

4. Cijena usluge

Cijena za svaki smještajni objekt je navedena u cjeniku na prezentacijskoj stranice određenog objekta.
Cijena se odnosi za noćenje u smještajnom objektu a uključuje upotrebu vode, el. energije,plina, kuhinjskog posuđa, posteljine, ručnika,jedno parkirno mjesto, klima uređaj, te završno čiščenje.Posteljina i ručnici se mijenjaju jednom sedmično. Klijent je dužan očistiti smještajni objekt unatoč tome što se završno čiščenje ne naplaćuje.
Kod nekih objekata neke usluge se posebno naplaćuju (npr. klima-uređaj , parking … ) i u tom slučaju to je navedeno na prezentacijskoj stranici objekta. Sve eventualne extra usluge se plaćaju direktno iznajmljivaču.
Cijena usluge ne uključuje nikakvu vrstu osiguranja prema osobama i stvarima.
Cijene prezenirane na web stranicama agencije su izvedene na osnovi ugovora s iznajmljivačima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na cjenicima u objektu u kojem klijent boravi. Eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije. Agencija zadržava pravo promjene cijena. Klijentima koji su već uplatili akontaciju ili cjelokupni iznos za rezervaciju agencija garantira dogovorene cijene.

5. Otkaz i promjena rezervacije

Otkazivanje rezervacije od strane klijenta je moguće e-mailom ili faxom.
U slučaju otkaza rezervacije agencija primjenjuje sljedeće otkazne troškove :

10% iznosa rezerviranog smještaja ako je otkaz 60 ili više dana prije početka korištenja usluge
30% iznosa rezerviranog smještaja ako je otkaz 59 – 15 dana prije početka korištenja usluge
50% iznosa rezerviranog smještaja ako je otkaz 14 – 4 prije početka korištenja usluge
70% iznosa rezerviranog smještaja ako je otkaz 3 ili manje dana prije početka korištenja usluge
100% iznosa rezerviranog smještaja ako se gost ne pojavi u smještajnom objektu do 24.00 h prvog dana rezerviranog smještaja a nije otkazao rezervaciju niti je obavjestio agenciju o eventulnom kašnjenju ili o promjeni dana dolaska.
Promjena rezervacije je moguća ako postoje odgovarajući termini za novu rezervaciju, s time da smanjenje dana boravka ne umanjuje iznos prethodne rezervacije, a u slučaju povećanja dana boravka cijena se uvećava sukladno cjeniku. U slučaju dolaska većeg broja osoba nego što smještajni objekt predviđa ili dovođenja kućnog ljubimca klijent je dužan unaprijed obavjestiti agenciju o tome , te će agencija nakon dogovora s iznajmljivačem obavjestiti klijenta da li je to moguće i ako da, pod kojim uvjetima.

6. Obveze agencije

obveza agencije je brinuti se o provedbi dogovorenih usluga, pravima i interesima klijenta sukladno dobrim običajima u turizmu, te stoga odgovara klijentu u slučaju neizvršenja usluge ili dijela usluge.
Agencija isključuje svaku odgovornost prouzrokovanu višom silom ( npr. velike vremenske neprilike, požari,poplave, potresi,nemiri , smrt ili teška bolest iznajmljivača ili njegovih najbližih članova u obitelji).

7. Obveze klijenta

Klijent je obvezan posjedovati ispravne putne isprave, poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, pridržavati se svih zakona i običaja zemlje koju posjećuje, te surađivati s agencijom u dobroj namjeri.
Za svaku načinjenu štetu u smještajnom objektu klijent je dužan tu štetu u cijelosti nadoknaditi vlasniku.
Klijent ima pravo na prigovor i naknadu štete za neizvršene usluge, a koje je platio. Sve reklamacije se rješavaju na licu mjesta. Naknadne reklamacije se ne uvažavaju.
Ukoliko nije moguće postići dogovor, nadležan je Sud u Šibeniku sukladno zakonima Republike Hrvatske.

8. Transfer

Transfer do smještajnih objekata i natrag koji se nalaze na otocima (ribarske kuće) organizira iznajmljivač vlasitim ili unajmljenim plovilom i agencija ne preuzima nikakvu odgovornost usljed kašnjenja ili nekih drugih
neprilika, koje su moguće s obzirom na specifičnost uvjeta u kojim se odvija ova vrsta usluga ( vremenske neprilike na moru).
Isto tako agencija ne preuzima nikakvu odgovornost za eventulane štete ako klijent ribarske kuće kod iznajmljivača iznajmi motorni čamac. Ove usluge odnosno transfer i najam čamca klijent plaća direktno iznajmljivaču a agencija ih prezentira na svojim web stranicama samo informativno za klijenta.

9. Zaštita osobnih podataka

Klijent svojevoljno navodi osobne podatke. Osobni podaci su potrebni za provođenje zatraženih usluga. Isti će podaci biti korišteni samo u komunikaciji između agencije i iznajmljivača. Agencija se obvezuje da osobne
podatke klijenta neće proslijediti trećoj strani.