slider_header2

Kako rezervirati?

Rezervacija smještaja je moguća nakon uplate od 30% iznosa za dogovoreni smještaj.

Temelj za rezervaciju smještaja predstavlja korespondencija putem elektronske pošte ili faxa između agencije i klijenta.

Nakon što se klijent odluči za rezervaciju, agencija mu šalje podatke za uplatu akontacije.

Plaćanje akontacije je moguće samo bankovnom doznakom.

Sve troškove transfera novca od banke pošiljatelja snosi klijent.

Klijent je dužan pročitati UVJETE POSLOVANJA prije rezervacije smještaja.