slider_header2

Pogoji poslovanja

1. Splošne določbe
Potovalna agencija LORI (v nadaljnjem besedilu: agencija) nudi nastanitvene storitve kot posrednik ali zastopnik zasebnih najemodajalcev na podlagi pogodbe v imenu in za račun najemodajalca, sklenjene med agencijo in vsakim posameznim najemodajalcem.
Ti pogoji poslovanja predstavljajo zakonsko obveznost za agencijo in za stranko kot uporabnika storitve.
Stranka mora pred rezervacijo namestitve prebrati te pogoje.
S plačilom predujma ali celotnega zneska za dogovorjeno nastanitev stranka potrdi, da je prebrala te pogoje poslovanja in se z njimi popolnoma strinja.

2. Rezervacija
Rezervacija nastanitve je možna po plačilu 30% zneska za dogovorjeno nastanitev.
Osnova za rezervacijo nastanitve je korespondenca med agencijo in stranko po elektronski pošti. Ko se stranka odloči za rezervacijo, ji agencija pošlje podatke za predplačilo.
Predplačilo je možno samo z bančnim nakazilom. Vse stroške nakazila iz banke pošiljatelja krije stranka.
Za veljavnost rezervacije je stranka dolžna plačati znesek predplačila v roku 2 dni (če ni drugače določeno) od prejema podatkov o plačilu. Po prejetem plačilu agencija naročniku pošlje elektronsko potrditev rezervacije, pa tudi račun za plačilo preostalega dela rezervacije in druge podatke najemodajalca.
Preostali znesek se plača neposredno najemodajalcu v gotovini na dan prihoda. Vstop v nastanitveni objekt je možen prvi dan rezervirane nastanitve po 14.00, izhod iz objekta pa do zadnjega dne rezervirane namestitve do 10.00.

3. Turistična taksa
V skladu z Zakonom o bivalnem davku Republike Hrvaške je stranka dolžna plačati turistično takso hkrati s plačilom storitve nastanitve.
Turistična taksa, ki jo predpisuje Zakon o davku na bivanje, znaša 7,00 HRK na osebo na dan za odrasle. Za osebe, stare od 12 do 18 let, se turistična taksa zniža za 50%, osebe do 12 let pa ne plačajo turistične takse. Nekateri kraji na Hrvaškem imajo manjše zneske za turistično takso (odvisno od kategorizacije turističnega kraja). Turistična taksa ni vključena v ceno (razen če ni drugače določeno) in se plača neposredno najemodajalcu.

4. Cena storitve
Cena posameznega namestitvenega objekta je navedena v ceniku na predstavitveni strani določenega objekta. Cena se nanaša na nočitev v nastanitvenem objektu in vključuje uporabo vode, el. energija, plin, posoda, posteljnina, brisače, eno parkirno mesto, klima in končno čiščenje. Posteljnino in brisače menjajo enkrat na teden. Naročnik je dolžan očistiti nastanitveni objekt, čeprav končno čiščenje ni potrebno.
V nekaterih objektih se nekatere storitve zaračunavajo ločeno (npr. Klima, parkiranje …) in v tem primeru je to navedeno na predstavitveni strani objekta. Vse dodatne storitve se plačajo neposredno lastniku.
Cena storitve ne vključuje nobenega zavarovanja oseb in stvari.
Cene, predstavljene na spletni strani agencije, temeljijo na pogodbi z najemodajalci in jim ni treba, da ustrezajo cenam, objavljenim na cenikih v objektu, kjer stranka prebiva. Morebitne razlike v ceni ne morejo biti predmet pritožbe. Agencija si pridržuje pravico do spremembe cen. Za stranke, ki so že plačale akontacijo ali celoten znesek za rezervacijo, agencija zagotavlja dogovorjene cene.

5. Odpoved in sprememba rezervacije

Preklic s strani stranke je možen po elektronski pošti.
V primeru odpovedi agencija zaračuna naslednje provizije za odpoved:

0% zneska rezervirane nastanitve, če je odpoved 60 ali več dni pred začetkom uporabe storitve

30% zneska rezervirane nastanitve, če je odpoved 59 ali manj dni pred začetkom uporabe storitve

100% zneska rezervirane namestitve, če se gost prvi dan rezervirane namestitve v objektu ne pojavi do 24.00 in ni odpovedal rezervacije ali agencije obvestil o kakršni koli zamudi ali spremembi datuma prihoda.

Sprememba rezervacije je možna, če obstajajo ustrezni datumi za novo rezervacijo, pod pogojem, da zmanjšanje dneva bivanja ne zmanjša zneska predhodne rezervacije, v primeru povečanja dneva bivanja pa se cena po ceniku zviša. V primeru prihoda večjega števila oseb, kot predvideva nastanitveni objekt ali pripelje hišnega ljubljenčka, je stranka dolžna agencijo obvestiti vnaprej, agencija pa jo bo po dogovoru z najemodajalcem obvestila, ali je to mogoče in pod kakšnimi pogoji.

6. Obveznosti agencije
obveznost agencije je, da skrbi za izvajanje dogovorjenih storitev, pravice in interese stranke v skladu z dobrimi običaji v turizmu, zato je odgovorna stranki v primeru neizvajanja storitve ali dela storitve. Agencija izključuje kakršno koli odgovornost zaradi višje sile (npr. Večje vremenske razmere, požari, poplave, potresi, nemiri, smrt ali resne bolezni najemodajalca ali njegovih ožjih družinskih članov).

7. Obveznosti stranke
Stranka je dolžna imeti pravilne potne listine, spoštovati carinske in devizne predpise Republike Hrvaške, upoštevati vse zakone in običaje države, ki jo obiskuje, ter z agencijo sodelovati v dobri veri. Za škodo, nastalo v nastanitvenem objektu, je stranka dolžna lastniku povrniti celotno škodo. Naročnik je upravičen do reklamacije in odškodnine za neizvedene storitve, ki jih je plačal. Vse pritožbe se rešujejo sproti. Kasnejših pritožb ne sprejemamo.
Če sporazuma ni mogoče doseči, je pristojno sodišče v Šibeniku v skladu z zakonodajo Republike Hrvaške.

8. Prevoz
Prevoz do nastanitvenih zmogljivosti in nazaj, ki se nahajajo na otokih (ribiške hiše), najemnik organizira s svojim ali najetim čolnom, agencija pa ne prevzema nobene odgovornosti zaradi zamud ali drugih
težave, ki so možne glede na posebne pogoje, v katerih poteka tovrstna storitev (vremenske težave na morju).
Prav tako agencija ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, če naročnik ribiške hiše najame motorno plovilo pri najemniku. Te storitve, torej prevoz in najem plovila, plača stranka neposredno najemodajalcu, agencija pa jih na svoji spletni strani predstavi le informativno za stranko.

9. Zaščita osebnih podatkov
Stranka prostovoljno posreduje osebne podatke. Za izvajanje zahtevanih storitev so potrebni osebni podatki. Isti podatki bodo uporabljeni le za komunikacijo med agencijo in najemodajalcem. Agencija se zavezuje, da osebnih podatkov stranke ne bo posredovala tretji osebi.