slider_header2

Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti je dokument koji jamči zaštitu privatnosti posjetitelja web stranica: www.touristagency-lori.hr
Molimo vas da pročitate  ovu izjavu kako  biste bili upoznati kako se TOURISTAGENCY LORI  odnosi prema osobnim  podacima  posjetitelja njihovih web stranica. Ukoliko nastupi bilo  kakva promjena u vezi zaštite osobnih  podataka odmah će biti objavljena na ovoj izjavi o privatnosti.

Stranice TOURISTAGENCY LORI  se mogu pregledavati bez ikakve obveze da se ostavljaju osobni podaci i pregledavanje  je potpuno  besplatno. Međutim ako  posjetitelji  žele  koristiti  usluge  oglašene na web stranicama, TOURISTAGENCY LORI  može  tražiti  od njih  osobne  podatke (ime i prezime , adresu , broj  telefona ili  mobitela, adresu elektronske pošte, datum i mjesto  rođenja i eventualno  fotokopije  osobnih dokumenata.)

Ovi podaci su nužni  kako bi se mogla sprovesti  određena usluga zatražena od gosta , a koja je oglašena na web stranicama. S obzirom da TOURISTAGENCY LORI  radi  kao  posrednik s raznim privatnim iznajmljivačima  i  čije usluge gost  također  koristi, svi ovi osobni  podaci  mogu biti  korišteni  u komunikaciji  s  drugim privatnim iznajmljivačima. Isto  tako ovi  podaci se mogu  koristiti u svrhu promiđbe  odnosno  povremenog slanja ponuda, raznih pogodnosti i promjena svojim  korisnicima. Ukoliko  klijenti ne žele  primati nikakve promiđbene materijale  molimo ih da nas obavjeste  o tome kako  ubuduće nebi dobivali promiđbeni materijal.

TOURISTAGENCY LORI  se obvezuje  štititi osobne  podatke  klijenata, odnosno obvezuje se da neće koristiti osobne podatke klijenata u komunikaciji s trećim  stranama bez suglasnosti klijenata, osim u slučajevima izvršenja  zatraženih usluga od klijenata i u slučaju  sudskog zahtjeva.
Web poslužitelj od TOURISTAGENCY LORI  automatski bilježi podatke kao što su :  IP adresu računala s kojeg se pristupa web stranicama , vrstu pretraživača, vrijeme pristupa,  adresu web stranice s koje se pristupa kao i informacije o posjećenim stranicama  www.touristagency-lori.hr
Ovi podaci se koriste za analizu posjećenosti web stranica www.touristagency-lori.hr

NAPOMENA :  web  poslužitelj  ne  bilježi   nikakve osobne  podatke  posjetitelja.  Osobni podaci će se čuvati  najkasnije do isteka zakonskih obveza. Klijent može u svako doba, nakon izvršenja aranžmana, tražiti putem e-maila brisanje svojih osobnih podataka, ne navodeći razlog.
Izjava o privatnosti je sastavni dio Uvjeta poslovanja. Prije uplate predujma za zatraženu uslugu gost treba pročitati i dati suglasnost s izjavom o privatnosti. Nakon uplate predujma  gost potvrđuje suglasnost s izjavom o privatnosti.