slider_header2

Prohlášení o ochraně soukromí

Prohlášení o ochraně osobních údajů je dokument, který zaručuje ochranu soukromí návštěvníků webových stránek: www.touristagency-lori.hr
Přečtěte si toto prohlášení, abyste věděli, jak TOURISTAGENCY LORI zachází s osobními údaji návštěvníků jejich webových stránek. Pokud dojde k jakékoli změně týkající se ochrany osobních údajů, budou okamžitě zveřejněny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.
Stránky TOURISTAGENCY LORI lze procházet bez jakéhokoli závazku ponechávat osobní údaje a procházení je zcela zdarma. Pokud si však návštěvníci přejí využívat služby inzerované na webových stránkách, může TOURISTAGENCY LORI od nich požadovat osobní údaje (jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo nebo číslo mobilního telefonu, e-mailová adresa, datum a místo narození a případně fotokopie osobních dokladů.)
Tyto informace jsou nezbytné, aby bylo možné provést konkrétní službu požadovanou hostem, která je inzerována na webových stránkách. Jelikož TOURISTAGENCY LORI pracuje jako prostředník s různými soukromými nájemci a jejichž služby také host využívá, lze všechny tyto osobní údaje použít při komunikaci s jinými soukromými nájemci. Tyto informace lze také použít za účelem reklamy nebo příležitostného zasílání nabídek, různých výhod a změn jeho uživatelům. Pokud klienti nechtějí dostávat žádné propagační materiály, dejte nám prosím vědět, jak by v budoucnu propagační materiály nedostali.
TOURISTAGENCY LORI se zavazuje chránit osobní údaje klientů, tj. Zavazuje se nepoužívat osobní údaje klientů při komunikaci s třetími stranami bez souhlasu klientů, s výjimkou případů provádění požadovaných služeb od klientů a v případě soudní žádosti.

Webový server TOURISTAGENCY LORI automaticky zaznamenává údaje, jako jsou: IP adresa počítače, ze kterého je přístup na web, typ prohlížeče, doba přístupu, adresa webu, ze kterého je přístup, jakož i informace o navštívených stránkách www.touristagency-lori.hr
Tato data se používají k analýze provozu webových stránek www.touristagency-lori.hr
POZNÁMKA: Webový server nezaznamenává žádné osobní informace návštěvníků. Osobní údaje budou uchovávány nejpozději do vypršení zákonných povinností. Klient může kdykoli po provedení ujednání požádat e-mailem o vymazání svých osobních údajů, a to bez uvedení důvodu.
Prohlášení o ochraně osobních údajů je nedílnou součástí obchodních podmínek. Před zaplacením zálohy za požadovanou službu by si měl host přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů a vyjádřit s ním souhlas. Po zaplacení zálohy host potvrzuje souhlas s prohlášením o ochraně osobních údajů.