slider_header2

Oświadczenie o ochronie prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności to dokument, który gwarantuje ochronę prywatności osób odwiedzających witrynę: www.touristagency-lori.hr
Przeczytaj to oświadczenie, aby mieć świadomość, w jaki sposób firma TOURISTAGENCY LORI traktuje dane osobowe odwiedzających ich strony internetowe. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących ochrony danych osobowych, zostaną one niezwłocznie opublikowane w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.
Strony TURYSTYCZNE LORI można przeglądać bez konieczności pozostawiania danych osobowych, a przeglądanie jest całkowicie bezpłatne. Jeżeli jednak odwiedzający chcą skorzystać z usług reklamowanych w serwisie, TOURISTAGENCY LORI może poprosić ich o podanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub telefonu komórkowego, adres e-mail, datę i miejsce urodzenia oraz ewentualnie kserokopie dokumentów osobistych).
Informacje te są niezbędne do wykonania określonej usługi, o którą prosił gość, a która jest reklamowana na stronie internetowej. Ponieważ TOURISTAGENCY LORI działa jako pośrednik z różnymi prywatnymi najemcami iz których usług korzysta również gość, wszystkie te dane osobowe mogą być wykorzystywane w komunikacji z innymi prywatnymi najemcami. Ponadto informacje te mogą być wykorzystywane do celów reklamowych lub okazjonalnego wysyłania ofert, różnych korzyści i zmian dla użytkowników. Jeśli klienci nie chcą otrzymywać żadnych materiałów promocyjnych, prosimy o poinformowanie nas, w jaki sposób nie otrzymaliby materiałów promocyjnych w przyszłości.

TOURISTAGENCY LORI zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów, tj. Zobowiązuje się do niewykorzystywania danych osobowych klientów w komunikacji z osobami trzecimi bez zgody klientów, z wyjątkiem przypadków wykonywania zleconych usług od klientów oraz na żądanie sądu. Serwer WWW TOURISTAGENCY LORI automatycznie rejestruje takie dane jak: adres IP komputera, z którego następuje wejście na stronę, typ przeglądarki, czas dostępu, adres strony internetowej, z której następuje wejście oraz informacje o odwiedzanych stronach www.touristagency-lori.hr
Dane te służą do analizy ruchu na stronie www.touristagency-lori.hr
UWAGA: Serwer sieciowy nie rejestruje żadnych danych osobowych gości. Dane osobowe będą przechowywane najpóźniej do czasu wygaśnięcia zobowiązań prawnych. Klient może w każdej chwili po zawarciu umowy zażądać drogą mailową usunięcia swoich danych osobowych bez podania przyczyny.
Oświadczenie o ochronie prywatności stanowi integralną część Warunków współpracy. Przed wpłaceniem zaliczki za żądaną usługę, gość powinien przeczytać i zaakceptować oświadczenie o ochronie prywatności. Po wpłaceniu zadatku gość potwierdza zgodę na oświadczenie o ochronie prywatności.