slider_header2

Tisno

Tisno je najmlajše otoško naselje, ki je delno na otoku Murter in delno na celini, ločeno od ozke morske ožine, široke le 38 metrov. Povezan je z dvižnim mostom, ki ga v poletnih mesecih dvignejo dvakrat na dan.
Gradnja mostu se je začela takoj po propadu Beneške republike, a na zahtevo drugih naselij na otoku se je njegova gradnja spet ustavila. Kmalu pa je bila zgrajena in na tem mestu ostaja vse do danes, čeprav je bila že večkrat obnovljena.

Vsekakor je treba opozoriti, da je bilo Tisno občinsko središče od leta 1808 do leta 1962, ko je bila občina ukinjena in je prevzela občina Šibenik. Z ustanovitvijo samostojne države Hrvaške pa je bila leta 1993 ponovno ustanovljena Občina Tisno. Današnja vloga Tisnega je nekoliko drugačna. Kraj je ostal upravno središče občine, a obrt in trgovina sta za zdaj zmanjšana v precej manjšem obsegu. Prebivalstvo se še vedno ukvarja s kmetijstvom, vendar obsežno in z zanemarljivimi rezultati.

Otok in celinski del Tisnega, otok Murter

Pomemben vir Tisnega so zdravilno blato in peloidi v zalivu Makirina, zlasti za razvoj zdravstvenega turizma. Tisno je tudi versko središče; Verniki iz celotne zadarske in šibenske škofije prihajajo na zavetno romanje k Gospe od Karavaja.